Cửa hàng nhạc cụ chính hãng Gold Music

-10%
Đàn Guitar  Kapok LD14C Sunburst

1.600.000 đ 1.450.000 đ

-7%
Đàn Guitar Takamine GN93CE NAT

12.050.000 đ 11.300.000 đ

-55%
Đàn Guitar Caravan HS4140 Nat

2.200.000 đ 1.000.000 đ

Đàn piano điện
Xem tất cả
-5%
Đàn Piano điện Casio CDP-135 + CS-44P

11.500.000 đ 11.000.000 đ

-12%
Đàn Piano điện Casio AP-270

24.812.000 đ 22.000.000 đ

-18%
Đàn Piano điện Casio PX-770

20.731.000 đ 17.000.000 đ

-8%
Đàn Organ Casio CTK-7200

11.300.000 đ 10.500.000 đ

-22%
Đàn Organ Roland BK3

12.700.000 đ 10.000.000 đ

-22%
Đàn Organ Casio MZX500

23.000.000 đ 18.000.000 đ

-8%
Đàn Organ Casio WK-7600

12.500.000 đ 11.500.000 đ

-3%
Đàn Organ Casio WK-6600

9.550.000 đ 9.300.000 đ