Menu

Loa cho Trống, drum speaker


Lựa chọn :
ACS LIVE - AMP CHO GUITAR THÙNG & HÁT

14.900.000 đ 13.000.000 đ

ACS PRO - AMP CHO GUITAR THÙNG & HÁT

24.600.000 đ 18.500.000 đ

Amplifier V-Drum Roland PM-100

11.440.000 đ 9.900.000 đ

Carlsbro Loa trống điện 30W EDA-30

4.650.000 đ 4.417.500 đ

Carlsbro Loa trống điện 50W EDA-50

6.240.000 đ 5.928.000 đ