Menu

Dưới 5 Triệu


Lựa chọn :
Loa kiểm âm M Audio BX8D3

4.350.000 đ 4.100.000 đ

M-Audio Code 25

6.674.000 đ 6.300.000 đ

M-Audio KeyStation 61 mk3

5.500.000 đ 5.000.000 đ

M-Audio Oxygen 49 IV

4.600.000 đ 4.400.000 đ

Máy ghi âm cầm tay Zoom H1n

3.300.000 đ 3.000.000 đ

Micro Audix ADX-18

4.733.000 đ

Micro Audix ADX-40

4.733.000 đ

Micro Audix OM2-S

2.616.000 đ 2.500.000 đ

Micro cài áo RODE Rode Lavalier Go

1.790.000 đ 1.650.000 đ

Micro cài áo RODE SmartLav Plus

1.850.000 đ 1.650.000 đ

micro cầm tay condenser Audix VX5

6.800.000 đ 6.250.000 đ

Micro dây Rode M1

2.450.000 đ 2.300.000 đ

Micro dây Rode M1-S

2.950.000 đ 2.750.000 đ

Micro dây Sennheiser E-835S

2.905.000 đ 2.750.000 đ