Menu

Tascam


Lựa chọn :
Siêu ghi nhớ từ vựng anh văn

300.000 đ 250.000 đ

Tai nghe kiểm âm TASCAM TH-06

1.990.000 đ 1.850.000 đ

Tascam DR-05X

3.600.000 đ 3.400.000 đ

Tascam DR-22WL

4.900.000 đ 4.600.000 đ

Tascam DR-44WL

9.910.000 đ

Tascam US-2x2

4.333.000 đ 3.550.000 đ

Tascam US-4x4

5.200.000 đ 4.950.000 đ

micro không dây cầm tay Audix AP41OM2

11.990.000 đ 10.950.000 đ

micro cầm tay condenser Audix VX5

6.800.000 đ 6.250.000 đ