Menu

Tascam


Lựa chọn :
Mixer Mini Roland Go Mixer Pro X

4.400.000 đ 3.850.000 đ

TASCAM TH-02

850.000 đ

Tascam TM 80 - Microphone thu âm chuẩn

1.940.000 đ 1.850.000 đ

TASCAM TM-82 Micro có dây cầm tay

1.100.000 đ 990.000 đ

Tascam TM 95 GN - Micro cổ ngỗng

4.000.000 đ 3.700.000 đ

Roland Gomixer

2.710.000 đ 2.500.000 đ

Tascam DR-05X

3.600.000 đ 3.400.000 đ

Tascam DR-05X

3.600.000 đ 3.400.000 đ

TASCAM DR-07X

4.960.000 đ

TASCAM DR-07X

4.960.000 đ

Tascam DR-22WL

4.900.000 đ 4.600.000 đ

TASCAM DR-40X

6.590.000 đ

Tascam DR-44WL

9.910.000 đ

TASCAM VLS3

2.870.000 đ