Menu

5 Triệu - 10 Triệu


Lựa chọn :
BOSS VOCAL PERFORMER VE-5

7.040.000 đ 6.500.000 đ

Loa Bose FREESPACE® DS 40SE

7.700.000 đ 7.250.000 đ

Loa guitar thùng Roland Cube Street - Red

7.900.000 đ 7.500.000 đ

Phơ Boss GT1

6.700.000 đ 6.350.000 đ

Phơ effect Boss MS3 effect switcher

12.390.000 đ 11.890.000 đ

phơ guitar boss GT1000 CORE

16.000.000 đ 15.500.000 đ

phơ guitar boss oc-5

3.890.000 đ 3.700.000 đ

Ampli guitar Fender CHAMPION 100 230V EU

10.920.000 đ 10.000.000 đ

Ampli guitar Fender CHAMPION 40 230V EU

6.100.000 đ 5.800.000 đ