Menu

BOSTON

Boston Piano, thiết kế bởi Steinway - vượt trội so với tầm giá của nó và mang giá trị theo đẳng cấp của Steinway - có nhiều phiến bản Performance Edition mới. Boston Performance Edition mang tính năng cải tiến từ vật liệu, thông số kỹ thuật, và hiệu suất chưa từng thấy. Khi bạn mua một cây piano Boston, bạn sẽ có một khoản tín dụng trong vòng mười năm kể từ ngày mua để nhận được 100% giá mua ban đầu khi muốn đổi sang một cây piano Steinway mới. Các sản phẩm piano Boston hiện nay, bao gồm dòng Grand: GP-215PE, GP-193PE, GP-178PE, GP-163PE, GP-156PE; dòng Upright: UP-132E PE, UP-126E PE, UP-118E PE.
Lựa chọn :