Menu

SAMICK

Dựa trên một triết lý nhằm mục đích trở thành một “công ty đóng góp vào phúc lợi xã hội của đất nước bằng cách thúc đẩy các ngành công nghiệp nhạc cụ. Công ty nhạc cụ SAMICK được thành lập năm 1958 là nhà sản xuất đàn piano lâu đời nhất và đứng thứ 3 doanh số bán đàn piano trên thế giới. SAMICK là một trong những nhà xuất khẩu đàn piano nổi bật nhất, kết nối thế giới lại với nhau.

Piano Samick tự hào là những nhà sản xuất hoàn chỉnh nhạc cụ trên thế giới, do hoạt động tìm kiếm liên tục của công nghệ tiên tiến và chất lượng cao hơn.

Lựa chọn :
KAWAI BS-10 Đàn Piano Cơ

48.800.000 đ 46.360.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL10

339.000.000 đ 315.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL30

377.000.000 đ 356.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL40

399.000.000 đ 379.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GX1 M/PEP

458.000.000 đ 446.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-300 M/PEP

164.000.000 đ 156.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-300 MH/MP

17.900.000 đ 170.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-300 WH/P

203.000.000 đ 190.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-500 M/PEP

221.000.000 đ 210.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-600 M/PEP

241.000.000 đ 230.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-700 M/PEP

254.000.000 đ 240.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai ND-21

98.000.000 đ 86.900.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai SK-3

1.009.000.000 đ