Menu

Cửa hàng nhạc cụ chính hãng Gold Music

-10%
Đàn guitar Acoustic Tanglewood TWR D II

3.540.000 đ 3.200.000 đ

-4%
Đàn guitar Acoustic Tanglewood TWU-DCE

5.100.000 đ 4.900.000 đ

-5%
Đàn guitar Acoustic TangleWood TWU-D

4.390.000 đ 4.200.000 đ

-10%
Đàn guitar Kapok LD14 4/4

1.600.000 đ 1.450.000 đ

-11%
Đàn Guitar Takamine ED2DC-BLK

6.450.000 đ 5.800.000 đ

-10%
Đàn Organ Casio CT-X5000

11.500.000 đ 10.450.000 đ

-9%
Đàn Organ Casio CT-X3000

7.130.000 đ 6.500.000 đ

-11%
Đàn Organ Casio CT-X700

5.160.000 đ 4.600.000 đ

Đàn Organ CASIO SA47

1.335.000 đ