Menu

CARAVAN

Đàn guitar caravan chuyên dụng cho sinh viên , người mới tập chơi, sinh viên, người mới học nhạc

Lựa chọn :
Đàn Guitar Acoustic Caravan HS4140 MAS

1.820.000 đ 1.700.000 đ

ĐÀN GUITAR CARAVAN HS4010 SB

1.770.000 đ 1.600.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4140 Nat

1.820.000 đ 1.700.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4010

1.770.000 đ 1.600.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4010 3TS

1.490.000 đ 1.350.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4140 TBS

1.820.000 đ 1.700.000 đ

Ukulele Gretsch G9121- có pickup

6.500.000 đ 6.200.000 đ

Đàn Ukulele Deviser UK-21-20

770.000 đ 650.000 đ

Đàn Ukulele Deviser UK-21-65

1.080.000 đ 950.000 đ

Đàn Ukulele Deviser UK-24-30

950.000 đ 920.000 đ

Đàn Ukulele Deviser Uk21-30

970.000 đ 950.000 đ

Đàn Ukulele Deviser UK24-50

1.130.000 đ 1.050.000 đ