Menu

CARAVAN

Đàn guitar caravan chuyên dụng cho sinh viên , người mới tập chơi, sinh viên, người mới học nhạc

Lựa chọn :
ĐÀN GUITAR CARAVAN HS4010 SB

1.490.000 đ 1.350.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4140 Nat

1.490.000 đ 1.350.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4010

1.450.000 đ 1.350.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4010 3TS

1.490.000 đ 1.350.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4140 TBS

1.490.000 đ 1.350.000 đ

Ukulele Gretsch G9121- có pickup

6.500.000 đ 6.200.000 đ

Đàn Ukulele Deviser UK-21-20

540.000 đ 520.000 đ

Đàn Ukulele Deviser Uk-21-30

870.000 đ 850.000 đ

Đàn Ukulele Deviser UK-24-30

950.000 đ 920.000 đ

Đàn Ukulele Deviser UK-24-50

990.000 đ 960.000 đ