Menu

AMPLIFIER, EFFECT, LOA

Amplifier hay Amply có thể hiểu đơn giản  thiết bị khuếch đại tín hiệu điện, tức  bạn đưa vào nó 1 tín hiệu điện vào, nó sẽ khuếch đại tín hiệu đó lên và đưa ra thiết bị phát (loa, tai nghe)

Lựa chọn :