Menu

Chân trống ( drum stand ), hardware


Lựa chọn :
 Cùm treo Pearl UX80

810.000 đ 790.000 đ

Bộ Hardware Pearl HWP-830

8.890.000 đ 8.000.000 đ

Bộ Hardware Pearl HWP-930

11.300.000 đ 10.200.000 đ

chân boom cymbal Pearl BC930

2.330.000 đ 2.200.000 đ

Chân Hi-Hat cho trống Pearl H-930

3.640.000 đ 3.300.000 đ

Chân Trống PEARL MSS-3000

5.200.000 đ 4.800.000 đ

Chân trống Roland PDS-10

2.900.000 đ 2.680.000 đ

gía đỡ trống Tom Pearl TH88SC

650.000 đ 600.000 đ

gía đỡ trống Tom Pearl TH900SC

890.000 đ 820.000 đ

Pearl chân boom cymbal BC830

1.890.000 đ 1.750.000 đ

PEARL CHÂN CYMBAL BOOM B-50

1.490.000 đ 1.250.000 đ

PEARL CHÂN CYMBAL, UNI-LOCK TILTER BC-830

1.790.000 đ 1.700.500 đ

PEARL CHÂN CYMBAL, UNI-LOCK TILTER BC-930

2.390.000 đ 2.270.500 đ