Menu

Chân Trống ( Drum Stand ), Hardware


Lựa chọn :
Chân Hi-Hat Cho Trống Pearl H-830

2.720.000 đ 2.560.000 đ

Bộ Hardware Pearl HWP-830

8.700.000 đ 7.600.000 đ

chân boom cymbal Pearl BC930

2.330.000 đ 2.200.000 đ

Chân Trống Roland PDS-10

2.900.000 đ 2.680.000 đ

cymbal bộ Meinl bcs141620

5.010.000 đ 4.350.000 đ

Pearl Chân Boom Cymbal BC830

1.890.000 đ 1.750.000 đ

PEARL CHÂN CYMBAL BOOM B-50

1.490.000 đ 1.250.000 đ

PEARL CHÂN CYMBAL, UNI-LOCK TILTER BC-830

1.790.000 đ 1.700.500 đ

PEARL CHÂN CYMBAL, UNI-LOCK TILTER BC-930

2.590.000 đ 2.300.000 đ

PEARL CHÂN HI-HAT ELIMINATOR H-2050

6.960.000 đ 6.612.000 đ

PEARL CHÂN TRỐNG SNARE S-930D

2.150.000 đ 2.042.500 đ