Menu

Audix


Lựa chọn :
AUDIX AP41L10 Bộ micro không dây cài áo

14.520.000 đ 13.794.000 đ

AUDIX FP7 Bộ Micro trống gồm 7 micro

12.200.000 đ 11.590.000 đ

AUDIX M55WHC Micro treo trần. Màu trắng.

10.890.000 đ 10.345.500 đ

AUDIX OM3S Micro dây cầm tay

3.500.000 đ 3.325.000 đ

Micro Audix ADX18-HC

5.700.000 đ 5.250.000 đ

Micro Audix OM2-S

2.616.000 đ 2.500.000 đ

Micro Audix TM1

7.600.000 đ 6.200.000 đ

micro không dây cầm tay Audix AP41OM2

14.310.000 đ 13.200.000 đ

Micro Audix FP5

7.762.000 đ

Micro Audix FP7

11.674.000 đ 10.500.000 đ

Micro Audix OM3-S

3.344.000 đ

Micro Audix TM1 Plus

9.465.000 đ 7.600.000 đ

Micro Audix W3-ADX10

15.342.000 đ 12.500.000 đ

Micro Audix W3-OM5

16.526.000 đ 13.900.000 đ

micro cầm tay condenser Audix VX5

6.800.000 đ 6.250.000 đ

Micro Audix ADX-40

4.733.000 đ