Menu

Audix


Lựa chọn :
AUDIX FP7 Bộ Micro trống gồm 7 micro

11.500.000 đ 9.900.000 đ

Micro Audix ADX-51

6.300.000 đ 5.850.000 đ

Micro Audix OM2-S

3.000.000 đ 2.650.000 đ

Mixer Mini Roland Go Mixer Pro X

4.400.000 đ 3.850.000 đ

Đế Micro Audix ATS10

3.300.000 đ 3.050.000 đ

AUDIX OM3S Micro dây cầm tay

3.900.000 đ 3.625.000 đ

AUDIX AP41L10 Bộ micro không dây cài áo

16.500.000 đ 14.900.000 đ

Micro Audix ADX-18

5.800.000 đ 5.350.000 đ

Micro Audix ADX-40

4.733.000 đ

Micro Audix ADX-60

5.153.000 đ

Micro Audix ADX12-HC

5.153.000 đ

Micro Audix ADX18-HC

6.200.000 đ 5.750.000 đ

Micro Audix F50-S

1.750.000 đ 1.600.000 đ

Micro Audix FP5

7.762.000 đ

Micro Audix FP7

11.674.000 đ 10.500.000 đ

Micro Audix OM3-S

39.000.000 đ 3.700.000 đ