Menu

China / China

Các nước như Mỹ , Mexico, Japan, Indonesia, China v.v... là các nước chuyên về sản xuất guitar từ các thương hiệu nổi tiếng như Taylor, Gibson, Fender,jackson,  takamine, samick , yamaha, suzuki, kapok , caravan v.v.. ở đây có các nhà máy làm theo một mô hình công nghiệp đưa ra các model guitar chất lượng hàng đầu thế giới, với công nghệ xử lý gỗ vô cùng độc đáo, giúp cho cây guitar của bạn có thể chơi tốt trong thời gian 

Lựa chọn :
Siêu ghi nhớ từ vựng anh văn

300.000 đ 250.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4010

1.300.000 đ 1.000.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4010 3TS

1.300.000 đ 1.000.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4140 Nat

1.300.000 đ 1.100.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4140 TBS

1.300.000 đ 1.100.000 đ

Đàn guitar Kapok LD14 4/4

1.840.000 đ 1.750.000 đ

Đàn Guitar Kapok LD14C Nat

1.900.000 đ 1.750.000 đ

Đàn Guitar Kapok LD14C Sunburst

17.900.000 đ 16.000.000 đ

Đàn Guitar Kapok LC28 Nat

1.680.000 đ 1.600.000 đ