Menu

Từ 10 Triệu trở lên


Lựa chọn :
Loa full active LD System GT15A

23.500.000 đ 22.800.000 đ

Mixer ALLEN & HEATH ZED12FX

21.620.000 đ 19.000.000 đ

Mixer ALLEN & HEATH ZED60-14FX

18.120.000 đ 16.000.000 đ

Micro Audix FP7

11.674.000 đ 10.500.000 đ

Micro Audix W3-ADX10

15.342.000 đ 12.500.000 đ

Micro Audix W3-OM5

16.526.000 đ 13.900.000 đ

MICRO RODE NTK

14.700.000 đ 14.000.000 đ

micro cầm tay condenser Audix VX5

6.800.000 đ 6.250.000 đ

Micro Audix W3-ADX20i

16.279.000 đ

Bộ hát Livestream v8

1.250.000 đ 1.100.000 đ

ROLAND GOMIXER

2.710.000 đ 2.500.000 đ

Micro dây Sennheiser E-965

18.727.000 đ 12.400.000 đ