Menu

ZOOM


Lựa chọn :
GUITAR FX PEDAL B1on

1.770.000 đ 1.700.000 đ

GUITAR FX PEDAL G1ON

1.770.000 đ 1.560.000 đ

GUITAR FX PEDAL G1XON

1.990.000 đ

micro shogun Zoom SSH-6

3.290.000 đ 3.100.000 đ

Siêu ghi nhớ từ vựng anh văn

300.000 đ 250.000 đ

Zoom H2N

4.500.000 đ 4.400.000 đ

Zoom H4n pro

6.290.000 đ 5.700.000 đ

Zoom H5

6.990.000 đ 6.800.000 đ

Zoom H6

9.200.000 đ 9.000.000 đ

Zoom iQ7

2.490.000 đ

Zoom U-24

2.990.000 đ

Máy ghi âm cầm tay Zoom H1n

3.300.000 đ 3.000.000 đ