Menu

100 Triệu - 500 Triệu

Giá cả chính là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người muốn mua piano , goldmusic sẽ giúp bạn có thể chọn một cây guitar phù hợp với túi tiền, hỗ trợ trả góp

Lựa chọn :
ROLAND RD-88 PIANO ĐIỆN

33.800.000 đ 32.110.000 đ

KAWAI BS-10 Đàn Piano Cơ

48.800.000 đ 46.360.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL10

339.000.000 đ 315.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL30

377.000.000 đ 356.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL40

399.000.000 đ 379.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GX1 M/PEP

458.000.000 đ 446.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-300 M/PEP

164.000.000 đ 156.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-300 MH/MP

17.900.000 đ 170.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-300 WH/P

203.000.000 đ 190.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-500 M/PEP

221.000.000 đ 210.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-600 M/PEP

241.000.000 đ 230.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-700 M/PEP

254.000.000 đ 240.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai ND-21

98.000.000 đ 88.900.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai SK-3

1.009.000.000 đ