Menu

100 Triệu - 500 Triệu

Giá cả chính là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người muốn mua piano , goldmusic sẽ giúp bạn có thể chọn một cây guitar phù hợp với túi tiền, hỗ trợ trả góp

Lựa chọn :
Đàn Piano Cơ Kawai GL10

281.000.000 đ 252.900.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL20

310.000.000 đ 279.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL30

329.000.000 đ 296.100.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL40

348.000.000 đ 313.200.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-300 MH/MP

163.000.000 đ 146.700.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-300 WH/P

185.000.000 đ 166.500.000 đ

Đàn Piano Cơ KAWAI K-400

178.000.000 đ 158.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-500 M/PEP

178.000.000 đ 165.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-600 M/PEP

196.000.000 đ 180.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-700 M/PEP

185.000.000 đ 169.000.000 đ