Menu

Micro chuyên nghiệp ca hát, karaoke

Micro hay Mic được xem là một thiết bị hỗ trợ quá  trình thu âm thanh, hay là thiết bị trung gian của nguồn âm và người nghe, những người nghe có thể là khán giả, nguồn âm ở đây muốn nói đến các ca sĩ, các vật phát ra âm thanh

Lựa chọn :
Micro Cổ Ngỗng Audix ADX18-HC

6.350.000 đ 5.950.000 đ

Micro dây Sennheiser E-835S

2.905.000 đ 2.700.000 đ

Micro dây Sennheiser E-845S

4.182.000 đ 2.800.000 đ

Micro dây Sennheiser E-945

6.456.000 đ 5.400.000 đ

Micro không dây cầm tay Audix AP61-OM5

21.860.000 đ 20.100.000 đ

Micro Audix OM2-S

2.616.000 đ 2.500.000 đ

Micro Audix TM1

7.600.000 đ 6.200.000 đ

Micro dây Rode M1

2.450.000 đ 2.200.000 đ

Micro dây Rode M1-S

2.950.000 đ 2.800.000 đ

micro không dây cầm tay Audix AP41OM2

14.310.000 đ 13.400.000 đ

Micro Audix FP5

7.762.000 đ

Micro Audix FP7

11.674.000 đ 10.500.000 đ

Micro Audix OM3-S

3.344.000 đ

Micro Audix TM1 Plus

9.465.000 đ 7.600.000 đ

Micro Audix W3-ADX10

15.342.000 đ 12.500.000 đ

Micro Audix W3-HT2

16.279.000 đ 13.200.000 đ

Micro Audix W3-HT5

19.140.000 đ 13.500.000 đ

Micro Audix W3-OM5

16.526.000 đ 13.900.000 đ

Micro dây Sennheiser E-865S

7.801.000 đ 6.700.000 đ