Menu

5 Triệu - 10 Triệu


Lựa chọn :
Siêu ghi nhớ từ vựng anh văn

300.000 đ 250.000 đ

Soundcard M-audio Air192x4

2.900.000 đ 2.750.000 đ

SoundCard Roland Rubix 24

6.600.000 đ 6.200.000 đ

SoundCard Roland Rubix 44

10.600.000 đ 10.200.000 đ

Tascam DR-44WL

9.910.000 đ

Zoom H4n pro

6.290.000 đ 5.700.000 đ

Zoom H5

6.990.000 đ 6.800.000 đ

Zoom H6

9.200.000 đ 9.000.000 đ

M-Audio BX5 D3

4.000.000 đ 2.650.000 đ

M-Audio KeyStation 88ES

5.948.000 đ 4.400.000 đ

M-Audio Oxygen 61 IV

6.000.000 đ 5.500.000 đ

Micro cho máy quay RODE NTG4+

7.400.000 đ 6.500.000 đ

Micro cho máy quay RODE VideoMic Pro +

7.300.000 đ 6.900.000 đ

micro không dây cầm tay Audix AP41OM2

11.990.000 đ 10.950.000 đ

MICRO RODE NT1 KIT

7.265.000 đ 6.800.000 đ