SoundCard

Soundcard là 1 loại thiết bị cho phép âm thanh đi vào máy tính, nó được kết nối với  máy tính thông qua USB hoặc Firewire hoặc cả hai.

 Trên thị trường hiện nay rất nhiều chủng loại soundcard interface các hãng khác nhau: Digidesign, RME, Akai, Roland, Foucusrite, Avid, Motu, MAudio, TC, Tascam, Native Instrument,…

Lựa chọn :
Roland UA-1010

15.360.000 đ 14.000.000 đ

Roland UA-1610

20.660.000 đ 19.500.000 đ

Roland UA-22

3.980.000 đ 3.700.000 đ

Roland UA-55

5.650.000 đ 5.400.000 đ

SoundCard Roland Rubix 22

4.580.000 đ 4.300.000 đ

SoundCard Roland Rubix 24

6.280.000 đ 6.090.000 đ

SoundCard Roland Rubix 44

9.180.000 đ 8.900.000 đ

Tascam UH-7000

11.031.000 đ

Tascam US-16x08

7.257.000 đ 6.900.000 đ

Tascam US-20x20

11.639.000 đ 11.000.000 đ

Tascam US-32

2.987.000 đ

Tascam US-366

4.607.000 đ 4.500.000 đ

Tascam US-42

4.223.000 đ

Tascam US-4x4

4.823.000 đ 4.500.000 đ

Zoom TAC-8

15.900.000 đ

Zoom UAC-2

6.690.000 đ