Menu

Từ 10 Triệu trở lên


Lựa chọn :
Roland UA-1010

16.130.000 đ 14.000.000 đ

Roland UA-1610

20.660.000 đ 19.500.000 đ

Tascam DR-100MK3

10.166.000 đ

Tascam DR-680 MKII

12.700.000 đ

Tascam UH-7000

11.031.000 đ

Tascam US-20x20

11.639.000 đ 11.000.000 đ

Zoom F8

24.900.000 đ 24.300.000 đ

Zoom iQ7

2.490.000 đ

Zoom TAC-8

15.900.000 đ

Zoom UAC-8

15.390.000 đ