Menu

Bộ Gõ


Lựa chọn :
Kick Trigger Pedal Roland KT-9

4.700.000 đ 4.500.000 đ

Nino NINO-EMDJ-KQ

810.000 đ

Nino NINO-EMDJ-PS

810.000 đ

Nino NINO-EMDJ-SU

810.000 đ

Nino NINO502

900.000 đ

Nino NINO557

590.000 đ

Nino NINO560

400.000 đ

Nino NINO580R

750.000 đ

Nino NINO600

990.000 đ

Pearl chân boom cymbal BC830

1.750.000 đ 1.700.000 đ

Siêu ghi nhớ từ vựng anh văn

300.000 đ 250.000 đ

Tambourine Lazer PE-058B

470.000 đ 400.000 đ

Tambourine Lazer PE-061B

580.000 đ 450.000 đ