Menu

Trống điện Roland

Trống điện Roland là nhạc cụ điện tử hiện đại, một thể loại đặc biệt của synthesizer hoặc sampler, có tính năng như trống acoustic hoặc các bộ gõ khác.

Lựa chọn :
Trống điện Roland SPD-30

17.720.000 đ 16.000.000 đ

Trống điện Roland SPD-SX

16.680.000 đ 15.000.000 đ

Trống điện Roland TD-11KV

37.860.000 đ 35.967.000 đ

Trống điện Roland TD-25K

55.510.000 đ 50.000.000 đ

Trống điện Roland TD-25KV

69.210.000 đ 65.000.000 đ

Trống điện Roland TD-4KP

18.000.000 đ 16.800.000 đ