Roland


Lựa chọn :
Máy ghi âm chuyên nghiệp Roland R-26

13.000.000 đ 11.000.000 đ

Roland A-300PRO-R

6.090.000 đ 5.600.000 đ

Roland A-49BK

4.270.000 đ 3.900.000 đ

Roland A-49WH

4.270.000 đ 4.000.000 đ

Roland A-500PRO-R

6.950.000 đ 6.400.000 đ

Roland A-800 PRO

8.690.000 đ 8.000.000 đ

Roland A-88

22.780.000 đ

Roland RH-200

3.340.000 đ 3.000.000 đ

Roland RH-300

6.240.000 đ 5.900.000 đ

Roland RH5

1.110.000 đ 1.000.000 đ

Roland UA-1010

15.360.000 đ 14.000.000 đ

Roland UA-1610

20.660.000 đ 19.500.000 đ