Menu

RODE


Lựa chọn :
Micro RODE VideoMic GO

1.860.000 đ 1.790.000 đ

Micro RODE Videomic ME

1.648.000 đ 1.600.000 đ

Micro RODE VideoMic Pro

6.489.000 đ 6.100.000 đ

Rode Boompole clips

282.000 đ

RODE Link Filmmaker Kit

10.094.000 đ 9.000.000 đ

Shockmount Rode SM3

1.126.000 đ

Shockmount Rode SM5

1.126.000 đ

Shockmount Rode SM6

1.464.000 đ

MICRO RODE NT1 KIT

7.265.000 đ 6.800.000 đ