RODE


Lựa chọn :
MICRO RODE K2

17.685.000 đ 16.000.000 đ

MICRO RODE NT USB

5.245.000 đ 5.000.000 đ

MICRO RODE NT1 KIT

7.265.000 đ 6.800.000 đ

MICRO RODE NT1-A

5.857.000 đ 5.500.000 đ

MICRO RODE NT2-A

9.180.000 đ 8.200.000 đ

MICRO RODE NT3

5.857.000 đ

MICRO RODE NT4

13.000.000 đ

MICRO RODE NT5

5.000.000 đ

MICRO RODE NT5-MP

9.744.000 đ