CASIO

Trong khi nhiều công ty điện gia dụng rơi vào thoái trào thu hẹp sản xuất thì CASIO đã nổi lên như một điểm sáng trong những thập kỷ qua. Các sản phẩm CASIO rất phù hợp với học sinh vì chúng thường có kích thước nhỏ gọn và lý do quan trọng hàng đầu nữa là chúng rất dễ sử dụng. Tại nước Anh, có đến 1/3 máy tính và 1/3 đàn piano bán được mỗi năm là của CASIO.
Lựa chọn :
Đàn Piano điện Casio AP-260

24.812.000 đ 20.000.000 đ

Đàn Piano điện Casio AP-270

24.812.000 đ 22.000.000 đ

Đàn Piano điện Casio AP-460

31.364.000 đ 29.000.000 đ

Đàn Piano điện Casio AP-650

37.359.000 đ 35.000.000 đ

Đàn Piano điện Casio AP-700

40.908.000 đ 38.960.000 đ

Đàn Piano điện Casio CDP-135 + CS-44P

11.500.000 đ 11.000.000 đ

Đàn Piano điện Casio CDP230R

14.683.000 đ 13.000.000 đ

Đàn Piano điện Casio GP-500

122.199.000 đ 85.000.000 đ

Đàn Piano điện Casio PX-760

20.731.000 đ 17.000.000 đ

Đàn Piano điện Casio PX-770

20.731.000 đ 17.000.000 đ

Đàn Piano điện Casio PX-780

25.708.000 đ 25.000.000 đ

Đàn Piano điện Casio PX-860

24.511.000 đ 22.500.000 đ