Menu

Midi Controller

GoldMusic chuyên cung cấp Midi Controller phòng thu cao cấp, chính hãng, chuyên nghiệp giá rẻ

Lựa chọn :
Arturia KeyLab 25

6.500.000 đ 6.175.000 đ

Arturia KeyLab 49

8.800.000 đ

Arturia KeyLab 61

11.500.000 đ

Arturia MiniLab

2.700.000 đ

M-Audio Axiom 25 mkII

5.462.000 đ

M-Audio Axiom 49 mkII

8.219.000 đ 7.500.000 đ

M-Audio Axiom 61 mkII

11.139.000 đ

M-Audio Axiom Air 25

8.435.000 đ

M-Audio Axiom Air 49

11.355.000 đ 10.500.000 đ

M-Audio Axiom Air 61

14.059.000 đ

M-Audio Code 25

6.674.000 đ 6.300.000 đ

M-Audio Code 49

8.000.000 đ 7.500.000 đ

M-Audio Code 61

9.342.000 đ 8.200.000 đ

M-Audio KeyStation 49ES

2.725.000 đ 2.100.000 đ

M-Audio KeyStation 61ES

4.542.000 đ 3.700.000 đ