LAZER


Lựa chọn :
Đàn Guitar Lazer LG-864A

1.400.000 đ 1.320.000 đ

Đàn Guitar Lazer LG-866B

1.600.000 đ 1.500.000 đ

Đàn Guitar Lazer LG-867

1.980.000 đ 1.900.000 đ