CARAVAN

Đàn guitar caravan chuyên dụng cho sinh viên , người mới tập chơi, sinh viên, người mới học nhạc

Lựa chọn :
Đàn guitar Caravan HS-4111 BK

1.800.000 đ 1.030.000 đ

Đàn guitar Caravan HS-4111 Sunburst

1.800.000 đ 1.030.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4140 Nat

2.200.000 đ 1.000.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4140 TBS

2.200.000 đ 1.000.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4010

1.600.000 đ 950.000 đ

Đàn Guitar Caravan HS4111

1.800.000 đ 1.030.000 đ