100 Triệu - 500 Triệu

Giá cả chính là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người muốn mua piano , goldmusic sẽ giúp bạn có thể chọn một cây guitar phù hợp với túi tiền, hỗ trợ trả góp

Lựa chọn :
Đàn Piano Cơ Kawai GL10

247.000.000 đ 240.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL20

303.000.000 đ 290.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL30

322.000.000 đ 310.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GL40

340.000.000 đ 335.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai GX3 WH/P

465.000.000 đ 439.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-500 M/PEP

178.000.000 đ 169.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-600 M/PEP

196.000.000 đ 189.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-700 M/PEP

185.000.000 đ 176.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-800 M/PEP

216.000.000 đ 210.000.000 đ

Đàn Piano Cơ Kawai K-300 M/PEP

138.000.000 đ 130.000.000 đ