Menu

Từ 4 Triệu - 6 Triệu

Giá cả chính là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người muốn mua guitar , goldmusic sẽ giúp bạn có thể chọn một cây guitar phù hợp với túi tiền, hỗ trợ trả góp

Lựa chọn :
Đàn guitar Acoustic TangleWood TWU-D

4.390.000 đ 4.200.000 đ

Đàn guitar Acoustic Tanglewood TWU-DCE

5.100.000 đ 4.900.000 đ

Đàn Guitar Samick D-1CEN

4.320.000 đ 3.900.000 đ

Đàn Guitar Samick GD-100SCE

5.000.000 đ 4.600.000 đ

Đàn Guitar Samick GD-101S NAT

3.100.000 đ 2.800.000 đ

Đàn Guitar Samick P-2T

4.000.000 đ 3.100.000 đ

Đàn guitar Takamine ED1DC NS

5.950.000 đ 5.600.000 đ

Đàn guitar Takamine ED2DC NAT

6.350.000 đ 5.800.000 đ

Đàn Guitar Takamine GC1CE NAT

6.250.000 đ 5.700.000 đ

Đàn Guitar Takamine GC3

5.550.000 đ 5.000.000 đ

Đàn Guitar Takamine GC5 NAT

6.350.000 đ 6.000.000 đ

Đàn Guitar Takamine ED2DC-BLK

6.440.000 đ 6.000.000 đ