Menu

Từ 10 Triệu trở lên


Lựa chọn :
Amplifier Roland AC33

10.920.000 đ 9.900.000 đ

Amplifier Roland BA-330

16.610.000 đ

Amplifier Roland CB-120XL

14.820.000 đ 14.000.000 đ

Amplifier Roland CB-60XL

11.660.000 đ

Amplifier Roland CUBE-EXPA

36.350.000 đ 33.000.000 đ

Amplifier Roland CUBE-STEX

15.350.000 đ 13.900.000 đ

Amplifier Roland KC-110

10.350.000 đ

Amplifier Roland KC-350

12.540.000 đ

Amplifier Roland KC-550

16.210.000 đ

Amplifier Roland KC-880

25.810.000 đ 24.520.000 đ

Amplifier V-Drum Roland PM-200

14.910.000 đ 14.000.000 đ