Từ 10 Triệu trở lên


Lựa chọn :
Amplifier Roland AC-33

10.400.000 đ 9.900.000 đ

Amplifier Roland AC-60

11.500.000 đ 11.000.000 đ

Amplifier Roland AC-90A

19.850.000 đ 18.900.000 đ

Amplifier Roland BA-330

16.610.000 đ

Amplifier Roland CB-120XL

14.820.000 đ 14.000.000 đ

Amplifier Roland CB-60XL

11.660.000 đ

Amplifier Roland CUBE-STEX

14.610.000 đ 13.800.000 đ

Amplifier Roland KC-110

10.350.000 đ 9.833.000 đ

Amplifier Roland KC-350

12.540.000 đ 11.915.000 đ

Amplifier Roland KC-550

16.210.000 đ 15.400.000 đ