Menu

Hardware & Cymbals


Lựa chọn :
Bộ phụ kiên trống Roland DAP 3X

5.060.000 đ 4.900.000 đ

Cymbal ZILDJIAN A0608

3.200.000 đ 2.400.000 đ

Cymbal Zildjian K0859

4.300.000 đ 3.940.000 đ

Cymbal ZILDJIAN KC0801W

20.800.000 đ

Cymbal Zildjian PLZ4PK

4.500.000 đ 4.200.000 đ